Helista meile +372 5021033

HUVIGRUPPIDE TERVIKLIK JUHTIMINE

Panustage algusest peale huvigruppide terviklikku juhtimisse

Kaasage algusest peale huvigrupid, et tagada muudatuste omaksvõtmist, koostööd arendamisel ja hiljem robotiseeritud lahenduse kasutusevõttu. Edukas äriprotsesside digitaliseerimine toimib korraga “ülevalt-alla” ja “alt-üles” - sama kriitiline lisaks kõrgema juhtkonna ja IT-huvigruppide kaasamisele, on kaasata ka protsessis osalevaid töötajate esindajaid ning teisi digitaliseerimisest mõjutatud osapooli. Looge keskkond, kus on usalduslikud suhted ja toimub organisatsiooni kiire õppimine.

SELGE EESMÄRK, VÄÄRTUS JA MÕÕDIKUD

Sõnastage digitaliseerimise eesmärk, äriline väärtus ja mõõdikud

Määratlege äriprotsesside robotiseeritud automatiseerimise kasu ja eesmärgid selgelt. Veenduge, et huvigruppide arusaamad ärilisest väärtusest, mõõdikutest ja nende mõõtmisviisidest on ühtlustatud. Vajadusel pidage vajalikud arutelud, täiendage ning ühtlustage ja leppige kokku mõõtmise üksikasjalik lähenemine.

KITSAS JA TERVIKLIK VS KILLUSTATUD

Valige pigem “kitsas ja terviklik” kui “lai ja killustatud”

Eelistage väga head digitaliseerimist ühes protsessis halvale digitaliseerimistele paljudes protsessides.

Suunake digitaliseerimise jõupingutused ühte terviklikku protsessi, andke kaasatud huvigruppidele kogu vajalik toetus ja veenduge, et nad teevad koostööd ning toovad tõesti häid tulemusi. Sellise lähenemise õnnestumine loob positiivse näite ülejäänud organisatsioonile, mis on edasiseks edukaks digitaliseerimiseks eluliselt tähtis.

ARENDAJA VALIK

Tagage tarnija, arenduspartneri ja teie ettevõtte visiooni ühtlustamine

Valige lahenduse tarnija ja rakenduspartnerid, kes jagavad teie pikaajalise protsessi automatiseerimise visiooni. Veenduge, et arenduspartneril on valmisolek ja kogemus:

 • Teie ärilise väärtuse loomisel teha koostööd huvigruppidega
 • Olla paindlik ning õppida
 • Täiendada robotiseeritud teenust lühikeste arendustsüklitega (soovitavalt nädalased).
 • Juurutada roboteid ja digitaliseerimise täiendusi järk-järgult
 • Toetada muudatuste elluviimist nii organisatioonis kui ka erinevates infosüsteemides
 • Olla huvitatud ning aktiivselt korjata robotikasutajate tagasisidet

DIGITALISEERIMISE MEESKOND JA ROLLID

Moodustage digitaliseerimise meeskond ja kehtestage selged rollid

Lisaks arendajatele, kaasake võimalusel digitaliseerimise meeskonda ka vabatahtlikud organisatsiooni töötajad. Vabatahtlike kaasamine on võimas viis digitaliseerimisel saada inimesi kaasa mõtlema uuele teenusele, tuua sisse ning jagada oma teadmisi digitaliseerimise meeskonnaga. Jagage vabatahtlikele piisavalt infot ja pidage vajalikud arutelud, et inimesed mõistaksid, kuidas nad vabatahtlikuna saavad meeskonnas toimetada ja kasulikud olla. Nendest võib teenuse arendamise käigus kasvada välja uue teenuse peakasutajad ja kasutajatugi.

Võimaldage vabatahtlikel liikuda välja oma funktsioonidest ja mitte enam alluda oma endisele funktsionaalsetele juhtidele vastutades oma tegevustega digitaliseerimise meeskonna ees.

Vältige, et erinevatest “suudest” määratakse arendamise prioriteete. Määrake uue teenuse äriline omanik (tavaliselt inimene, kes omab organisatsioonis õigust muuta organisatsiooni struktuuri ja vastutab arenduse majandusliku tasuvuse eest) ja tagage, et ta on ainus inimene, kes annab meeskondadele tööd. See aitab arendusele keskendumisele ja vähendab stressi. Prioriteetide haldamine on teenuse omaniku probleem mitte digitaliseerimise meeskonna probleem.

KASTUAJAKESKSED LAHENDUSED

Pidage meeles inimeste kasutajakogemust

Keskendumine kasutajakesele lähenemisele on digitaliseerimisel kriitiline edufaktor. Uue robotiseeritud teenuse disainimisel pidage meeles kasutajaid disainides sisse:

 • esmase kasutuselevõtmise (on-boardimise) lihtsus,
 • intuitiivse learning-by-doing õppimise protsess ja
 • toe kättesaadavus.

UUE TEENUSE DISAIN ÜHISTÖÖNA

Uue teenuse disainimine ja planeerimine tehke ühistööna

Koostöös huvigruppidega ja partneritega kasutage digitaliseerimise ühisplaneerimisel:

 • teenuse disaini põhimõtteid ning võtteid,
 • teenuse loo visuaalset kaardistamist ning
 • paberprototüübi välk-kujundamist.

Rääkige huvigruppidega läbi ning otsustage ühiselt, mis on uue disainitud teenuse kriitiline osa (punane joon), mille tööle saamine annab osapooltele väärtusliku tagasisidet ning aitab kaasa huvigrupide õppimisele. Dokumenteerige kokkulepped ja otsused.

OOTUSTE JA VÕIMALUSTE KONTROLL

Valideerige organisatsiooni ootusi ja meeskonna võimeid

Kontrollige varakult, kas uus robotiseeritud lahendus saab jäljendada valitud protsessi osa ja kas digitaliseerimiseks on kõik vajalik olemas. Rakendage selleks kontrollküsimusi nagu näiteks:

 • Kas digitaliseerimisele kuuluvad tööülesandeid ja protsessi reegleid saab määratleda?
 • Kas ülesanne ja tegevus lähtub digitaalsetel sisenditel ja andmetel?
 • Kas BPMN, simulaatorite ja 3D protsessi mudelid töötavad vastavalt ootustele?
 • Kas huvigrupid ja partnerid omavad digitaliseerimiseks vajalikke teadmisi ja oskuseid?
 • Kas digitaliseerimise ajakava on realistlik?

Valideerides ootuseid ja võimeid varakult saate endale võimaluse langetada kvaliteetsemaid ärilisi otsuseid ning vältida raiskamist.

ORGANISATSIOONI AGIILSUS

Soodustage organisatsiooni kiiret õppimist ja ärilist agiilsust*

*Agiilne - ärilise väärtuse tarnimisele ja koostööle keskenduv, inkrementaalset ja iteratiivset protsessi kasutav, ennast pidevalt kontrolliv, õppiv ja parandav organisatsioon.

Organisatsiooni teadmiste kasvuga vähendatakse riske ja langetatakse õiged ärilised otsused kiiremini. Kasutage agiilset arendamist järjepidevaks ja kiireks õppimiseks ning riskide ja keerukuse vähendamiseks.

Koostöös osapooltega alustage protsessi väikeste muudatustega, rakendage muudatusi järk-järgult tööle, saage kasutajatelt tagasisidet. Situatsioonides, kus digitaliseerimise meeskond ebaõnnestub, tekib teemale keskendunud õppimise võimalus ja õpitu põhjal saab täiustada kokkuleppeid, teenuseid ja protsesse.

TEENUSE TESTIMINE JA MONITOORIMINE

Korraldage robotiseeritud protsessi testimist algusest peale ja monitoorimist pidevalt ning jooksvalt

Võimaluse korral võtke uued automatiseeritud teenused kasutusele järk-järgult töösse, kus uus robotiseeritud protsess töötab paralleelselt vanaga. Panustage algusest peale automatiseeritud testidele, mis jälgivad töötamist ning tulemite kvaliteeti. Automaattestide ja monitooringu tulemustele toetudes kasutage roboti järkjärgulist tööle võtmist (nt. robot algustab tööd 5% transaktsioonidega, suurendatakse 25% transaktsioonideni ja lõpus jõutakse 100% transaktsioonideni). Korraldage äriprotsesside testimist suurte andmekogudega ja mahtudega. Jälgige väljundite kvaliteeti läbi ühiselt mõistetavate ning väärtust andvate näidikute kaudu dashboard- i abil.

Tasuta infograafika PDF ja DigiDiagnostika uudised!

Telli printimiseks valmis tasuta infograafika pdf ja DigiDiagnostika uudiskirju.

Sharing is caring!

shares